ไปอ่านเจอมาว่า ในชิป Broadcom BCM2835 มี address ของหน่วยความจำ ตำแหน่ง (เลขฐานสิบหก) ที่ 0×20000000 (address จริงๆ คือ 0x7E003000 แต่โดน MMU แปลง address ไปอยู่ตำแหน่งดังกล่าว) จะใช้เป็น timer โดยเก็บตัวเลขจำนวนเต็มที่เพิ่มค่าไปเรื่อยๆ ตามเวลา สำหรับ timer ความถี่ 1 MHz (ทุกๆ 1 ในล้านวินาทีจะเพิ่มค่าไป 1) เก็บที่ address 0×20003004 ยาว 64-bit เจ้าของผลงานนี้ เลยแจกโค้ดภาษา C ที่จะอ่าน /dev/mem ในตำแหน่งดังกล่าวทุกๆ หนึ่งวินาทีแล้วมาเทียบผลต่างกับการอ่านครั้งที่แล้ว ก็ได้ค่าผลต่างประมาณ 1 ล้านครับ
rpi-1-mhz-timer

ที่มา http://mindplusplus.wordpress.com/2013/05/21/accessing-the-raspberry-pis-1mhz-timer/