ไปเจอมาครับ เป็นรถแข่งของเล่นที่วิ่งบนทางที่มีรางไฟฟ้าครับ ชื่อของมันคือ Scalextric การบังคับความเร็วทำได้โดยปรับระดับแรงดันไฟฟ้าบนรางที่จ่ายไปให้รถ แต่งานนี้เป็นโปรเจคงานสมองกลฝังตัวของนักศึกษา ชื่อว่า TurboScalextric จะใช้ Raspberry Pi ไปควบคุมแรงดันไฟฟ้าแทน ก็ใช้หลักการของ PWM เพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้า โดยขับผ่าน MOSFET เพราะ Pi จ่ายกระแสได้ไม่มากพอ

นอกจากนี้ยังมีแสงอินฟราเรดเพื่อตรวจจับว่ารถแข่งของเล่นวิ่งได้รอบสนามแล้วหรือยังจะได้นับรอบ โดยใช้ Arduino ในการตรวจจับแล้วส่งข้อมูลให้ Pi ผ่านทาง USB ด้วยครับ

ที่มา http://code.google.com/p/turbo-scalextric/

ชมภาพงานนี้ https://plus.google.com/photos/106450760778238715474/albums/5834890868337475153