นาฬิกาพิสดาร ไม่แสดงเป็นตัวเลข แต่แสดงเป็น QR code ต้องส่องด้วยมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่อ่านมันได้ ใช้โมดูล LCD ของ Nokia 5110 ซึ่งมีความละเอียด 84 คูณ 48 พิกเซล เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi ทาง SPI เท่าที่ดูจาก code สคริป Python ก็ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเท่าไร วนลูปอ่านเวลาแล้วแปลงเป็น QR Code เพราะทุกอย่างมี library จัดการให้แล้ว แต่อาจจะต้องติดตั้ง library เหล่านั้นด้วย เช่น WiringPi, spidev, Python QR code

ที่มา http://scruss.com/blog/2013/01/19/the-quite-rubbish-clock/