ใช้ Raspberry Pi เป็นวิทยุส่งเสียง แต่รับสัญญาณจากทวิตเตอร์แทน ใช้ร่วมกับ Arduino เพราะต้องการรับข้อมูล analog จากปุ่มหมุน และต้องการ PWM outout สามเส้นเพื่อสั่งให้ LED สีแดงเขียวน้ำเงิน เปล่งแสงและผสมสีให้ได้หลากสีสันได้ กล่องใส่เป็นรูปนกทำมาจากชามไม้ โปรแกรมที่ Raspberry Pi เขียนด้วยภาษา Ruby ทำหน้าที่เปลี่ยนข้อความทวิตเตอร์ให้เป็นเสียงแล้วส่งออกทางลำโพงซึ่ง Raspberry Pi มีช่องหูฟังอยู่แล้ว

ที่มา http://itp.nyu.edu/~wdl225/work/?p=286