ใช้ Raspberry Pi ทำวิทยุส่งออกทางอินเทอร์เน็ตครับ แนวคิดคล้ายๆ ทำ streaming อยู่เหมือนกัน มีการติดตั้ง mpd, mpc เพื่อทำงานเกี่ยวกับเสียง และใช้แบบไม่มีจอ (headless) ผ่านทาง SSH ในเว็บนั้นมีบอกรายละเอียดการทำด้วยครับ แต่ Wi-Fi dongle แบบในเว็บที่มาไม่แน่ใจว่าจะมีในบ้านเราไหม และมีการทำปุ่มกดเพื่อเล่นเพลงด้วยครับ

ที่มา http://contractorwolf.wordpress.com/raspberry-pi-radio/