เป็นข่าวดีสำหรับการสร้างหรือต่อยอดสิ่งใหม่ๆ ครับ โค้ดโปรแกรมไดร์เวอร์การแสดงผล VideoCore ใน SoC ของ Raspberry Pi ได้เปิดเผยซอร์สโค้ดแล้ว (Open Source) ภายใต้สิทธิบัตรแบบ FOSS license และนั้นทำให้ SoC BCM2835 ที่ใช้ใน Raspberry Pi (ถูกใช้ใน Roku ด้วย) เป็น ARM ที่ใช้ในงาน multimedia ตัวแรก ที่ได้ไดร์เวอร์แบบ open source

รูปแผงผังเก่าครับ (รูปจาก http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Raspberrypi_video_API_03.svg) ซึ่งตอนนี้สีส้มที่เป็น closed source (OpenMax, OpenGL ES, OpenVG, EGL) ได้กลายเป็น open source ไปแล้ว แต่ยังมีประเด็นว่าในส่วนของ Videocore นั้นยัง closed source อยู่ (updated 02.03.2014 เริ่ม open source VideoCore IV แล้วครับ)

 

ถ้าต้องพัฒนาเพื่อระบบปฏิบัติการ (OS) อื่นๆ เช่น FreeBSD, NetBSD, Open RISC OS ก็คงมีทางเป็นไปได้แล้วซิ แม้ว่าอาจจะไม่ได้เปิด source code ของ firmware ในชิป

ที่มา RaspberryPi.org