สั้นๆ ครับ กลุ่ม NERP (Not Exclusively Raspberry Pi) โดยคุณ Eric Stein ได้ใช้ Raspberry Pi ทำเป็นเครื่อง PID (proportional–integral–derivative) เพื่อควบคุมอุณหภูมิในการทำเบียร์ของกลุ่ม Beer Church ซึ่งสนใจและการทำเบียร์เอง

รูปภาพจากเจ้าของผลงาน Eric Stein ดูได้ที่นี่ครับ ตัววัดอุณหภูมิมีถึงสามตัว แล้วใช้ A/D แปลงให้เป็นข้อมูลเข้า Pi

สำหรับ source code หาได้จาก https://github.com/eastein/chillmon ตัวอย่างเล็กๆ ครับ

 

ที่มา element14